Aprovació dels pressupostos 2016

L’Ajuntament de Banyeres ha publicat:
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2016
 
L’última setmana de gener van ser aprovats pel ple els pressupostos municipals de Banyeres de Mariola per al 2016. Segons el Govern municipal, amb l’entrada en vigor de les ordenances fiscals, debatudes en el ple d’octubre de 2015, ja es va anticipar el caràcter social que s’ha acabat plasmant en els pressupostos d’enguany. Les ordenances aprovades contemplen la congelació dels impostos municipals i que s’aplique només la variació en l’IPC anual. L’equip de govern va afirmar en el ple de pressupostos que s’ha volgut remarcar la vessant educativa, cultural i la del benestar social pensant en el veïnat de Banyeres. També les qüestions esportives, patrimonials i de recolzament a les tradicions han estat recollides en el pressupost amb la incorporació de partides per a noves activitats.
 
El Govern també ha recordat que aquests han sigut els primers pressupostos participatius per a Banyeres amb caràcter consultiu. Les propostes amb més suport per part de la població, com la millora i condicionament dels lavabos del col·legi públic Alfonso Iniesta o l’acondicionament de diversos camins rurals, han sigut incorporades als pressupostos de 2016 en l’apartat d’inversions perquè aquestes puguen efectuar-se en aquest exercici.
 
El volum total del pressupost és de 6.521.145 euros. S’ha incrementat amb un 2,48 per cent més respecte a l’exercici anterior a causa de l’augment de les aportacions estatals, autonòmiques i provincials. D’altra banda, no es té previst cap tipus d’endeutament durant aquest exercici. Segons l’equip de govern, els pilars sobre els quals es fonamenten els comptes per al 2016 són l’estabilitat pressupostària, el principi de sostenibilitat financera i el caràcter social.
 
Les regidories de Comerç i Indústria, que abans estaven juntes en la mateixa àrea, es gestionen ara per separat amb el seu augment pressupostari corresponent. El mateix passa amb Cultura i Educació que es desglossen en dues regidories separades i veuen augmentada la seua partida en l’exercici 2016.
 
Pel que fa a algunes novetats respecte als anys anteriors, destaca el finançament de places de la Residència de la Tercera Edat que abonarà la Generalitat a l’empresa concessionària. La plantilla de personal municipal es manté sense variacions i s’han suprimit algunes partides de protocol com el dinar institucional del dia de l’Entrada, limitant l’atenció protocolària dels convidats a la que es fa a les dependències de l’Ajuntament durant la desfilada. Les ajudes a associacions es mantenen, amb lleugers augments a l’equip de futbol Banyeres UE, a l’associació de mestresses de casa Lucentum i a l’Associació de Malalts d’Alzheimer. Altres partides noves són les destinades a Xarxallibres, per a la creació del banc de llibres de text; la rehabilitació de l’edifici de l’Estació i de l’estany de Vil·la Rosario; la climatització del Teatre Principal i la transformació en aparcament del pati de La Malena amb la seua il·luminació corresponent, entre d’altres coses.
Arxivat en: General

Deixa un comentari