Llista provisional d’admesos i exclosos de l’oposició de tècnic de gestió

L’Ajuntament de Banyeres ha publicat:
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNIC DE GESTIÓ

El dia 14 de juliol es va publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la provisió per a funcionari interí d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició. Les persones excloses disposen d’un termini de cinc dies hàbils per a esmenar les sol·licituds. Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de Transparència en l’apartat «Selecció i provisió 2016»: http://www.portademariola.com/seleccio-i-provisio-2016/

Arxivat en: General

Deixa un comentari